Doel

Kinderen van de boeren die ondersteund worden door ons project

Happietaria is een actie van Tear. Tear is een ontwikkelingsorganisatie die mensen helpt om zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Met jouw bezoek aan Happietaria draag je bij aan het volgende project.

De oorlog in Syrië, die begin 2013 startte, resulteerde de afgelopen jaren in de dood van duizenden mensen. Bijna zes miljoen mensen zijn vluchteling buiten Syrië en meer dan zes miljoen mensen zijn ontheemd in hun eigen land. Door de negenjarige oorlog verkeert Syrië in een economische crisis. 

Hoe is de situatie in het dorp van ons project?

De oorlog resulteerde in de uittocht van vrijwel het gehele dorp. Tijdens de gevechten werden alle huizen en landbouwmaterialen verwoest of raakten zwaar beschadigd. De bewoners van het verloren hun baan en inkomen, omdat de meesten van hen werkzaam waren in de landbouw. In het gebied van ons project is de politieke situatie gestabiliseerd en veel inwoners zijn teruggekeerd. Toch zijn veel families nog steeds (bijna) volledig afhankelijk van hulp van buitenaf, zoals noodhulporganisaties of kerken. Door de verwoesting en beschadiging op grote schaal hebben de teruggekeerde boeren hulp nodig bij het herstarten van hun landbouwwerkzaamheden. 

De afgelopen jaren is gebleken dat de landbouwsector veerkrachtiger is dan andere sectoren. Initiatieven rondom heropbouw in de sector laten zien dat de productie vrij makkelijk op gang komt wat de families in rurale gebieden helpt om voedsel te verbouwen voor consumptie en verkoop. Het blijkt daarom essentieel om niet alleen voedselhulp te verschaffen, maar ook support aan boeren zodat zij zelf de productie weer oppakken en stapje voor stapje kunnen beginnen aan een nieuwe toekomst. De aanschaf van koeien, geiten en imkerspullen zal hen helpen om weer inkomen te verwerven en hun leven op te pakken.

Dit project helpt dus bij het opnieuw opstarten van de landbouwactiviteiten in Syrië. Het ondersteunt de dorpelingen om weer op het productie- en inkomensniveau van voor de oorlog te komen. Een lokaal onderzoek in het dorp gaf inzicht in de behoeftes van de dorpelingen. Het onderzoek toont aan dat er behoefte is aan het verbouwen van gewassen en het houden van bijen zodat er honing verkocht kan worden op de markt. 

Hoe worden de boeren geholpen?

Het dorp in de staat waarin de boeren het bij terugkeer aantroffen

Er zullen verschillende soorten zaden worden gekocht en uitgedeeld. Deze zaden zijn van gewassen die boeren voor de oorlog verbouwden, zoals komkommer, tomaat, anijs, kikkererwten en graan. Daarnaast worden de boeren geholpen om op een duurzame manier hun grond te bemesten, bijvoorbeeld door middel van compost. Om de watertoevoer te verbeteren, worden beschadigde waterpompen hersteld en wordt er irrigatiemateriaal aangeschaft en uitgedeeld. Voor dorpelingen die weinig land bezitten, wordt er ondersteuning aangeboden bij de aanschaf van kalfjes en geiten, of bij het herstellen van de veestapel met bijvoorbeeld veevoer. Ook worden zij begeleid in de aanschaf van materialen voor het houden van bijen. Hoewel de meeste boeren in het dorp ervaren zijn, zal er ook de mogelijkheid zijn om een training te volgen op het gebied van bijenhouden. Een lokale landbouworganisatie helpt alleen in geval van eventuele ziektes in de gewassen.

Hoe wordt er besloten wie er mag deelnemen?

Voordat het project wordt uitgevoerd, wordt er eerst een comité opgericht die de verantwoordelijkheid heeft om de meest kwetsbare families uit te kiezen voor het project. Hier is een aantal criteria voor vastgesteld, zoals het aantal gezinsleden, gebrek aan inkomen, het al dan niet hebben van een handicap of ziekte en het type huisvesting waar mensen wonen.

Zijn er ook lokale organisaties bij het project betrokken?

Dit project wordt uitgevoerd door een partnerorganisatie van TEAR in de regio, MERATH. MERATH (Middle East Revive and Thrive) is een christelijke organisatie die samenwerkt met lokale kerken en organisaties in de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Het streven is om zo effectief en gepast mogelijk te reageren op urgente nood van de meest kwetsbaren in gemeenschappen. Hiermee hoopt MERATH bij de te dragen aan duurzame ontwikkeling. MERATH heeft drie thema’s waarop gefocust wordt: basiszorg, onderwijs en levensonderhoud.

Daarnaast speelt de lokale kerk een belangrijke rol. Zo neemt het hoofd van de lokale kerk zitting in het projectcomité. Ook de mukthar (dorpshoofd en hoofd van het project) en een aantal dorpelingen (waarvan tenminste 3 vrouwen) nemen zitting in de organisatie van het project. Daarnaast helpt de lokale kerk bij het selecteren van de meest kwetsbare gezinnen, superviseert de kerk bij het uitdelen van de materialen en is deze verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang van het project. 

Wat is de impact van het project?

Een boer die gesteund wordt door ons project aan het werk op zijn maïsland

Aan het eind van het project zullen de dorpelingen in staat zijn hun winsten te gebruiken voor het levensonderhoud van hun gezin en de opbouw van hun dorp. Het project zal 150 huishoudens ondersteunen, dat betekent ondersteuning voor tenminste 550 mensen. Doordat de boeren hun gewassen en andere levensmiddelen op de lokale markten verkopen, heeft het project een positieve impact in de regio waar zo’n 6.600 mensen wonen. Afhankelijk van het opgehaalde geld kan dit project opgeschaald worden en kunnen er dus meer boeren en daarmee nog veel meer mensen geholpen worden.

Het mooie is dat de deelnemers niet getraind hoeven te worden in hoe zij de materialen gebruiken of de grond zo goed mogelijk kunnen herstellen. Het zijn allemaal boeren met veel ervaring die staan te popelen om weer aan de slag te gaan! 

Hoe kunt u helpen?

Met uw gift, in het restaurant of via andere wegen, worden verschillende materialen aangeschaft, zoals koeien, geiten, kippen, zaden en irrigatiepijpen. Deze worden verspreid onder de meest kwetsbare boeren. Wat voorbeelden: Met een gift van €36 kunnen er acht kippen worden aangeschaft en voor €25 kan een boer voorzien worden in zaden voor zijn gewassen. Tear wil dit jaar voor dit programma €65.000 toekennen. Als Happietaria Nijmegen hopen wij hier €25.000 aan bij te dragen. Helpt u mee?