Comité van Aanbeveling

Deze personen steunen het Happietaria project en haar doelstellingen:

H.M.F. Bruls Burgemeester Nijmegen

G.J.M. Segers Fractievoorzitter CU

M. de Jager
Jonge theoloog des vaderlands

J.H.J.M. van Krieken
Rector Magnificus Radboud Universiteit